4 Haziran 2018 Pazartesi

Tanrının Kodu: 19

19 hakkında daha önce bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Şimdi lütfen ön yargılarınızı ve kafanızdaki eleştirileri bir kenara bırakarak samimi bir şekilde, gerçekten anlamaya çalışarak okumaya başlayın. Eleştirilerinize son bölümde cevap veriyorum. Başka eleştirileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.

Tanrıya veya dinlere inancı olmayan insanlar ayetlerde bit yeniği aramakta, toplumsal yaşantısından çok farklı bir yaşam tarzı öneren ayetleri tanrıya konduramamakta, birtakım ayetleri kitap yazarının şahsi çıkarları için yazılmış olarak görmektedir.

Günümüz toplumunda gelişen beynimiz ayetleri kendi algısına göre değerlendirmektedir. Bu yüzden ayetler şüpheleri yok edememekte ve hatta kimi zaman artırmaktadır.

Günümüz toplumundaki birtakım kurallar doğru olanı gösterecek diye bir şey yoktur. Sadece yetiştiğimiz kültür bize o kuralları "normal" olarak gösterecek, bizim o kuralları doğru olan şeklinde algılamamıza neden olacaktır. Algı yanıltıcıdır. "Elbise ne renk", "Laurel mi Lanny mi" örneklerini çoğunuz hatırlayacaktır. Bu yüzden algıya değil, tanrının sunduğu gerçekliğe güvenmek, yaratılmışlar olarak yaratanın isteklerini kabul etmek gerekir. 

Ancak bunun için tanrının gerçekliği olarak sunulan kitapların gerçekten de tanrıdan geldiğinden emin olmak gerekir. Bu emin oluştan sonra kişi teslim olabilir ve "Evet bazı şeyleri aklım almıyor, evet bazı şeyleri kötü algılıyorum ancak gerçek olan tek şey tanrının sunduğu gerçekliktir" diyebilir.

Peki nasıl emin olunabilir? Ya da ben İslam'dan dönmüş bir Deist iken nasıl emin oldum?

Tanrı'nın kodu, Yaşar Nuri Öztürk'ün deyimiyle Allah'ın imzası olan 19 ile.

Her şeyden önce, Müddesir Suresi'nde 19 sayısına dikkat çekilmiştir ve bu sayıya böyle dikkat çekilmesine, sistem bilgisayar yoluyla keşfedilmeden önce (1974'ten önce) anlam verilememiştir. Kitaba gömülmüş, 1974 yılına kadar hakkında bilgi olmayan, günümüzde bile tam anlamıyla bilinmeyen, beni Deist iken Müslüman yapan bu gizli koddan bahsedilen surenin adı Müddesir. Müddesirin kelime anlamı ise çok ilginç:Sure "Ey gizlenen! Kalk ve uyar" diye başlıyor. Burada hem peygambere, hem 19 sayısına gönderme olduğunu düşünüyorum.Gelelim surede 19'a dikkat çekilen kısma:


16. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.
17. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.
18. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
19. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!
20. Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!
21. Sonra derin derin düşündü.
22. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.
23, 24. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir."
25. "Bu, ancak insan sözüdür."
26. Ben onu Sekar'a sokacağım.
27. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin?
28. Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
29. İnsanlar için levhalardır.
30. Onun üzerinde on dokuz.
31. Ateş halkını meleklerden başkası kılmadık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.Özetle, Sekar insanlar için levhalardır (göstergelerdir) ve üzerinde 19 vardır. Ateş halkının sayısı (19) iman edenlerin imanını artıran bir delil; iman etmeyenlerin ise anlamadığı, belki alay ettiği bir imtihandır. Günümüz için gönderilen bu matematiksel delile burun kıvıranlara ise "kahrolası, nasıl da ölçtü biçti?" denmiştir. 
Peki nasıl bir şey bu Allah'ın imzası olan 19?


Allah Kuran'daki metinleri 19 sayısını kullanarak örüntülendirmiştir. Bu örüntülere bakan insan, bunun bir tesadüf olmadığını, ya da tanrısal bir ilim olmadan yapılamayacağını anlar. Yazıyı çok uzatmak istemediğim için, 19 sisteminin alt sistemlerinden yalnızca birini anlatacağım. Diğerleri için Gürkan Engin'in "Kuran'da Matematiksel Sistemler" isimli oynatma listesine bakabilirsiniz.

Benim bahsedeceğim alt sistem, "Ha-Mim". 19'un keşfedildiği yıl olan 1974 senesine kadar, Kuran'da bazı surelerin başında geçen bu gizemli harflere anlam verilememiştir. Bu surelerde geçen Ha ve Mim harflerinin sayıları üzerinde çok ilginç bir 19 örüntüsü vardır.

Görelim (tıklayıp büyütün):


 • Bunlar rastgele seçilmiş sureler değil; Ha-Mim ile başlayan sureler.
 • Bunlar Ha-Mim ile başlayan sureler arasından işimize geldiği gibi seçilmiş sureler değil, Ha-Mim ile başlayan tüm sureler.
 • Bunlar kafamıza göre bölünmüş tablolar değil. Şura Suresi diğer surelerin aksine yalnızca Ha Mim ile değil, Ha Mim Ayn Sin Kaf ile başlıyor. Yani bu surede kasıtlı bir işaretleme var. Bu nedenle tabloları bölme işlemi bu sure baz alınarak yapılıyor.
 • Bu tablolarda yalnızca Ha ve Mim geçiş sayılarının toplamı 19 değil; ayrıca ha mim geçiş sayılarının toplamı 19 çarpı X iken, ha ve mimin geçiş sayılarının rakamları toplamı ise tam olarak X kadar (Tabloların en etkileyici yanı). 
 • Bu tabloların her birinde, tüm sureler için aynı yöntem kullanılıyor. Şu surede geçen ha sayısını, şu surede geçen mim sayısını, şu surede geçen ha ve mim sayısı toplamlarını kullanalım şeklinde bir rastgelelik değil, tam bir sistemlilik var. 


Şimdi düşünün; hem böyle tablolar elde edeceksiniz, hem de yazdıklarınız anlamlı olacak. Allah ilmini ve sanatını konuşturmuş.

Samimi bir şekilde inceleyen insan, bu tablolara tesadüf diyemez. Kasıtlı olarak oluşturulmuş der. Ondan sonra şu 3 önemli soru ortaya çıkar:

1. Peygamber döneminde bilgisayar yoktu, böyle bir sistem oluşturabilirler miydi? Ben uğraşırsam, bilgisayar yardımı olmadan benzer tabloların çıkacağı bir anlamlı metinler topluluğu oluşturabilir miyim? (Lütfen benim yaptığım gibi elinize bir kağıt kalem alın ve bir benzerini oluşturmaya çalışın. Ya yapamayacaksınız ya da saatlerce uğraşmanız gerekecek.)
2. Benzer bir metinler topluluğu oluşturamadım ama oluşturabilseydim bile; öyle hemen keşfedilemeyeceği, uzun yıllar sonra keşfedileceği belli olan bir şey için oturup saatlerce uğraşır mıydım? Benim bundan ne çıkarım olurdu?

3. Oturup uğraşsaydım ve oluşturabilseydim bile o günün insanlarına bunu gösterip "Bakın kitapta böyle etkileyici ve tanrı eliyle oluşturulmuş bir sistem var. Haydi şimdi gelin ve bana topladığınız ganimetleri verin" deseydim, Allah'la konuşan tuvalet taşıyla (!) ilgili rivayet bile varken, böyle etkileyici bir sistem hakkında hiç mi rivayet olmazdı? Dahası 10'luk sistem 650'li yıllarda ortaya çıkmış, Araplarca 8. yüzyılda bilinmeye başlamış, 825 yılında Harezmi tarafından bu konuda bir kitap yazılmıştır (Kaynak). 10'luk sistem kullanılarak 19'la kodlanmış Kuran ise bundan çok önce inmiştir. Bu sistemin daha ileriki toplumlara delil olarak oluşturulduğu ortada.

Hani hep deriz ya, neden geçmiş toplumlara deliller gösterilmiş de bize gösterilmemiş diye. Bizim için gönderilen delil gözlerimizin önünde çarpıcı bir şekilde duruyor. Yeter ki o "ne biçim ölçüp biçenlerden" olmayalım.
Sisteme gelen bazı eleştiriler ve bu eleştirilere cevaplar aşağıdadır:Eleştiri 1: Kafanıza göre toplama çıkarma yapıyorsunuz.
Bunun böyle olmadığını burada -özellikle yazının "Peki nasıl bir şey bu Allah'ın imzası olan 19?" kısmında-kanıtladığımı düşünüyorum. Ancak farkındayım ki, birçok kişi -19'u keşfeden kişi de (Reşat Halife veya Rashad Khalifa) dahil olmak üzere- 19 sisteminin heyecanına kapılıp çok basit bazı tesadüfleri sistemin parçası gibi sunmakta, bu da 19 sistemine olan güveni azaltmaktadır. Lütfen "rastgele sayı toplulukları" ile "kasıtlı olarak bir araya getirilmiş sayılar" arasındaki farkı anlayalım.


Eleştiri 2: Bu numerolojidir.
Numeroloji herhangi bir sistemlilik içermez. Tam bir rastgelelik vardır. Ayrıca numerolojide sayılara çeşitli anlamlar yüklenerek ortada metinden bağımsız bir mesaj olduğu iddiasında bulunulur. 19 sisteminde böyle durumlar yoktur. Yukarıdaki tablolarda ne bir rastgelelik var, ne de bir "aslında bu surelerde şu mesaj var" iddiası.


Eleştiri 3: Sayımları hatalı yapıyorsunuz.
Kesinlikle hayır. En azından Ha-Mim tabloları için bunu söyleyebilirim çünkü bizzat kontrol ettim. Dilerseniz siz de teker teker sayabilir veya Zikra 1974 isimli programı kullanarak saydırabilirsiniz.


Eleştiri 4: Sisteme Kuran'ı uydurmaya çalışıp Tevbe Suresi'nin son iki ayeti Kuran'dan değildir diyorsunuz.
Müslümanların on dokuz sistemine ısınamamasının en büyük nedeni, on dokuz sistemini tanıtan kişilerin genellikle Tevbe 128-129'un aslında Kuran ayeti olmadığını iddia etmesidir. Bu iddia size göre kabul edilemez bir iddia ise, bu on dokuz sisteminin kabul edilemez olduğu anlamına mı gelir?

Bu videoya bakarsanız, bu iki ayetin alt sistemlerden birini bozduğunu görürsünüz. Bu durum iki olasılık dahilinde meydana gelmiş olabilir:

1) Sureye ekleme yapılmıştır. 
Peki bu, zikrin korunmadığını mı gösterir? Hayır. Aksine zikrin bir sistem yardımıyla korunduğunu gösterir. Sistem bize "Dikkat! Alt sistemlerden birinde bozulma meydana gelmiş. Bu kısmı kontrol et" diye uyarı verir. Kaldı ki Tevbe'nin son iki ayeti Kuran'ın genel mesajına bir şey katmıyor çünkü yeni bir şey söylemiyor. Ancak göstergelere rağmen bu iki ayetin sonradan eklendiği düşüncesini içinize sindiremeyebilirsiniz. Belki de haklısınızdır. Bu durumda ikinci olasılığı düşünebilirsiniz.

2) Allah "on dokuz" delilinin içine biraz şüpheli durum katmak istemiştir. Allah, delillerini imtihanı bozmamak için hep insanın içinde şüphe uyandıracak şekilde gönderir. 

Eğer delillerin içine biraz şüpheli durum katılmasaydı bu bir imtihan olmazdı ve iman etmemiz için bize süre tanınmazdı. Bakın ne diyor Allah:

Ve: “Ona bir melek indirilseydi, olmaz mıydı?” dediler. Şâyet bir melek indirseydik, mutlaka iş, olup bitirilirdi. Sonra (onlara) mühlet verilmez. (Enam 8)

Hangi olasılık işin doğrusu olursa olsun değişmeyen gerçek, bu iki ayetin on dokuz sisteminin BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ alt sistemlerinden YALNIZCA BİRİNİ bozduğudur. On dokuz sistemi ortadan kalkmaz veya sistem olma özelliğini yitirmez çünkü bu sistemin Ha-Mim tabloları gibi, bu iki ayetten etkilenmeyen daha birçok alt sistemi vardır. İnanıyorum ki gelecekte bilgisayarların da gelişmesiyle birçok alt sistem daha keşfedilecektir. 

Sonuç olarak, Tevbe 128-129 Kuran'dan olsun veya olmasın, Kuran'da on dokuz sistemi vardır. 


Eleştiri 5: Dinsizdeist isimli blogta besmeledeki 19 örüntüsünün benzeri yapılmış.
Hayır, o kadar kolay değil :) Bunun cevabı için tıklayın.


Eleştiri 6: Bu tablolarda neden bu yöntem var? 19 çıkarmak için zorlamışsınız. Neden başka yöntem değil de bu?
Tabii ki kodlama belli bir yöntemle olacak. Bu yöntem Allah'ın tercihine kalmıştır. Tıpkı mesajını şifreleyen bir yazılımcının dilediği anahtarı (19) ve dilediği yöntemi (şifreleme algoritması) seçmesi gibi. Bize düşen bu yöntemi keşfetmek. Yöntemi biz seçmiyoruz, sadece keşfediyoruz.

19 sistemi, içinde birbirinden bağımsız alt sistemler barındırır. Allah bu sistemlerin her birinde farklı yöntem kullanmayı tercih etmiş olabilir. Mühim olan bu yöntemlerin her birinin insan eliyle, tanrısal bir müdahale olmadan uygulanıp uygulanamayacağıdır.


Eleştiri 7: Sistemi tanıtan Reşad Halife, elçi olduğunu iddia ediyordu.
19 sisteminin reddedilmesinin büyük nedenlerinden bir diğeri. Burada bu iddianın doğruluğunu tartışmayacağım. Ancak böyle bir sebeple sistemi yalanlamanın nasıl bir şey olduğuna örnek olarak şunu verebilirim:

Diyelim ki Einstein Görelilik Kuramı'nı bulduktan sonra "Tanrı'nın yarattığı evrenin işleyişini çözebiliyor ve insanlara aktarabiliyorsam, ben tanrı tarafından görevlendirilmiş biri olmalıyım" diyerek kendini peygamber ilan etti.

Bu durumda görelilik diye bir şey yoktur mu derdik, yoksa Einstein PEYGAMBERLİĞİ KONUSUNDA yanılıyor veya yalan söylüyor deyip, Görelilik Kuramı'nı ciddiye almaya devam mı ederdik?

19 sisteminin reddedilmesinin arkasında, büyük ölçüde insanların elma ile armudu karıştırması yatmaktadır.

Burada eleştirilebilecek bir nokta da Reşad Halife'nin ve Edip Yüksel'in numerolojik bazı bulguları da sisteme dahil etmesidir. Maalesef sistemi bulan ve yayan kişiler de bu hataya düşebiliyor. Ne de olsa onlar da insan. Yanlışları olması, savundukları doğruları da yanlış yapmaz.


Eleştiri 8: 19, Kurancılık akımının bir uzantısıdır. Ben bir sünni olarak 19'a inanmamalıyım.
Yine bir elma ile armudu karıştırma meselesi. 19 ile Kurancılık birbiriyle doğrudan ilgisi olmayan şeylerdir. Peki neden 19'u savunan kişilerin çoğu, yalnız Kuran'ı dinin kaynağı olarak görme eğilimindedir? Bunun en büyük nedenlerinden biri, 19'u keşfeden kişinin (Reşad Halife) ve o öldükten sonra 19'u anlatmaya devam eden arkadaşı Edip Yüksel'in Kurancı olmasıdır çünkü onların takipçilerinin çoğu onlar gibi Kurancıdır. Bu nedenle 19 sistemi büyük ölçüde Kurancılar tarafından sahiplenilmiştir. Ancak Kurancı olmadığı halde 19 sistemine şahitlik edenlerin sayısı artmaktadır.


Delil ortada ancak her delil gibi bu delil de inkarda inat eden insanlar tarafından hep daha fazlası istenerek reddediliyor.

Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak gönderilen bir beşerim.” (İsra 93)


Artık 19'u genel hatlarıyla biliyor ve 19'a getirilen eleştirilerin yersiz olduğunu görüyorsunuz. Kalkın ve uyarın.


Not: Diğer alt sistemler için Gürkan Engin videolarını izlemeyi unutmayın.-Ceylan-

22 yorum:

 1. Bu ha mim tablosu biraz seçicilik gibi degil mi?yani mesela Yukari tabloya 42-43-44 nolu ayetleri yazdigimizda neden olmuyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dikkat ederseniz tablolar hep Şura suresi baz alınarak bölünmüş. Şura suresinin ayırt edici bir özelliği var. Diğer sureler yalnızca Ha Mim ile başlarken Şura suresi Ha Mim Ayn Sin Kaf ile başlıyor. Yani bu surede kasıtlı bir işaretleme var. Allah tabloları fark etmemizi kolaylaştırmak için böyle bir işaretleme yapmış olmalı. Tablolar şu şekilde:

   1) Hepsi
   2) Şura'ya kadar olanlar
   3) Şura'dan sonrakiler
   4) Şura ile bir önceki ve bir sonraki sure
   5) 4. maddenin dışında kalanlar

   Gördüğünüz gibi tablolar gayet mantıklı bir çerçevede elde ediliyor.

   Hem SURELERİ GRUPLAMA KEYFİ OLARAK YAPILSA BİLE, insan eliyle bu tür tablolar elde etmek imkansız. Oturup deneyin isterseniz. Hem 19 etrafında dönecek, hem matematiksel bir simetri olacak, hem de sureler anlamlı olacak.

   Bu tablolarda kasıt olduğu ve bu kasıtlı tabloları sağlayacak surelerin insan eliyle üretilemeyeceği belli.

   Sil
  2. Ben de onu diyorum yani Şura suresini başa alıp ondan sonraki 2 sure ve Şura suresiyle bir grup yani 42 43 44 gerisi ile bir grup neden olmuyor?

   Sil
  3. Bizim odaklanmamız gereken şey mevcut olan mucizevi tablolardır. Nasıl bir yöntemle mucize sunacağı Allah'a kalmıştır. Bu sorunuz, asanın yılana dönüşmesi şeklindeki bir mucizeyi görüp "Peki neden benim elimdeki asa da yılana dönüşmedi?" demeye benziyor. Ya da şu adresteki (http://www.matkampus.com/wp-content/uploads/2016/10/11.jpg) ahengi görüp, "Neden 9 ile çarptığımızda da benzer bir tablo oluşmadı?" demeye benziyor. Bize sunulan tablolar bunlar. Mevcut tabloların insan eliyle ortaya çıkamayacağına kanaat getiriyorsak, "şu da şöyle olsaydı" demenin bir anlamı yok.

   Sil
  4. 4. ve 5. maddedeki tabloları elesek bile hala sistem duruyor. Ama atladığınız bir nokta var.Biz sadece 19k gelmesini beklemiyoruz, tek kriterimizbu değil. Tabloda oluşan sayıların toplamıda 19'un kaç katıysa onu vermeli. Eğer sadece 19k gelmesini bekleseydik, bu böl!me işlemine itiraz edebilirdiniz. Demek ki Allah bu kadarlık bir kısma sistem yerleştirmeyi uygun gördü. Bunun pek çok nedeni olabilir.

   Sil
 2. Sayımlarda şeddeler sayılıyormu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şeddeli harfler tek harf sayılıyor tüm sayımlarda. Normalde Arapça'da şedde yok ve Araplar şedde olmadan doğru şekilde okuyup anlayabiliyorlar. Diğer kişiler için anlama kolaylığı olsun diye şedde eklenmiş.

   Sil
  2. Hayır, sayılmıyor. Ceylan'a ek olarak şunu da söyleyeyim. Arapça'da 28 harf vardır ve şedde bunlardan biri değildir.

   Sil
 3. Sağolun cevap verdiğiniz için ben gürkan enginin vidyosunu daha öncede izlemiştim. Ama ilerde (allah korusun) bu 19 mucizesi yalanlanabilir mi ? Ve bu sistemi kontrol edeceğimiz kuran kelime hesaplama programi yada site falan varmi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İleride, Muhammed peygamber döneminde bir yerlerde bugünkünden daha gelişmiş gizli bir bilgisayar olduğu keşfedilirse evet :)"19-besmele uyumu" sistemi gibi bir sistem şu anda bilgisayarla bile sağlanamıyor.

   19 sisteminde kelime hesabının bazı kuralları var, tüm sayımlarda aynı kurallar uygulanıyor. Şu anda bu kurallara uygun sayım yapabilen bir program yok, elle sayım yapılabiliyor. Harf sayımı içinse Zikra 1974 programı kullanılabilir: http://19.org/wp-content/uploads/2012/05/Zikra-1974.rar

   Rica ederim.

   Sil
  2. Kuran'da 19 sistemi olduğu yalanlanamaz, bu somut bir gerçektir. Ancak, eğer 1400 senelik bir bilgisayarın olduğu keşfedilirse bu sisteminin ilahiliği tartışılabilir. :)

   Bunun dışında, 19'u uzaylıların yolladığını veya şeytanın eklediğini iddia edenler de var. :) onlara da bu cevabı veriyorum: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ockham%27%C4%B1n_Usturas%C4%B1

   Sil
  3. İnternette (bildiğim kadarıyla) sağlıklı sayım yapabilen bir program yok, aşağıda Facebook adresimin linki var, oraya mesaj atarsanız yardımcı olablirim.

   Sil
 4. Ve Ben edip yukselin 19 la ilgili mavi bir kitabi var ama o ingilizce galiba onun türkçesi varmı yada pdf si ? sadec türkçe olarak " üzerinde 19 var" kitabi var ama o az ayrıntılı , ingilizce olan mavi kitap daha ayrıntılı ama o kitap ingilizce, türkçesi falan varmi o kitabın

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O kitap hakkında bilgim yok ancak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Edip Yüksel "19 sistemi" adı altında, tesadüfi şeyleri de anlatarak sistemin saygınlığını düşürüyor. Tesadüfi olabilecek verilerle sistemli veriler arasındaki ayrımın farkında olmak gerek. 19 konusunda bildiğim en iyi anlatım Gürkan Engin'in.

   Sil
  2. O kitap henüz Türkçe'ye çevrilmedi; ama çevriliyor.

   Sil
 5. Kuralları Ben biliyorum gürkan enginin vidyosundan siz kuran kelime hesaplama programinın ismini söyleyin ve 19 la ilgili bir sürü soru var sizide yormak istemiyorum;) 19 la ilgili ayrıntili bilgiye nerden ulaşabilirim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yukarıda söylediğim gibi kelime hesaplama programı mevcut değil. Harf hesabı içinse Zikra 1974 kullanılabilir. Arkadaşım yorulmaktan memnuniyet duyar :D Ayrıntıları kendisine sorabilirsiniz: https://www.facebook.com/0GodOfLight0

   Sil
  2. İnternetten kelime sayımı yapmak epey zor. Aslında bununla ilgili bir program oluşturulması gerek ama ben dahil 19'la gerektiği gibi ilgilenen nerdeyse kimse yok.:( Bu, sayım mevuzusunda yavaş ilerlememize neden oluyor. Biri vakit ayırıp böyle bir program oluşturursa, epey güzel olur.

   Eğer, bir sorunuz varsa veya sayımlar hakkında merak ettiğiniz bir konu varsa Ceylan'ın verdiği facebook adresime mesaj atabilirsiniz.

   Sil
 6. Ben gurkan engininde , kuran hiç tükenmeyen mucize kitabinida okudum ama 19 mucizesi diye bir mucize varsa bu kadar az olmamalı , 19 mucizesinin ayrintilarina nerden ulaşabilirim ? Türkiyede 19 la ilgili bilgi veren az , veren lerde 19 un temel hatlarini veriyorlar .peki 19 un ayrintilarina nerden ulaşabiliriz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 19.org sitesinde, 19'la ilgili olduğu iddia edilen (nerdeyse) tüm verilere ulaşabilirsiniz. Ancak, ben bu verilerin bazılarının saglıklı olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden kendi Facebook sayfamda, spekülatif olmayan verileri ekledim. Dilerseniz bakabilirsiniz.

   Sil
 7. Ve numeroloji nedir ? 19 a ,numer oloji diyorlar doğrumudur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır, 19 sistemi nümeroloji değil; kompleks bir sistemdir. Dilerseniz bunu izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=J7DYzA_9GXk

   Sil